Make your own free website on Tripod.com
    KOLEKSI PUISI BUSU IWAN

Al'Fatihah buat Busu Iwan @ Hj. Ridzuan Hj Mohamad yang telah kembali ka rahmatullah pada jam 12.00 tengahari 26hb May 2007 bersamaan 9 Jamadilawwal 1428 Hijrah.

TUNGKOL PISANG


Mailah batu timbang
dijajar tabalik
warna parak habang
di bawa bulik
kada bamusim

Satu pambarian
nang jarang dihargai
bila ia hanya sasakali
kada bahan nang lain
lauk handak disuapi

Damintulah nasibnya
amun manusia mahadap
situasi nang mantap
randahlah ianya
kada baharga

Anak-anak ku
si tungkol pisang
hadirnya sangat mambantu
kalihatannya kada baguna
bila tahidang dihadapanmu
kada barasa apa-apa

Sasakali amun
kawo kahilangan rasa
balacan dan santannya
jantung pisang jadi ulamnya
muha paruna kada bandingnya!
Damintulah adanya!

- Ahad, Novembaer 10, 2006
- 27hb Syawal 1427H


SUNYAAN KITA BAKULA
(hagan kulaan....nyambut hari raya)

Anak-anakku, sunyaan kita bakula
awan langit, bumi, laut dan udara
awan kawan, kaluarga, kaum karabat tadakat
awan tutumbuhan, binatang awan sunyaan nang tadakat

Anak-anaku, sunyaan kita bakula
baasal dari satu kajadian, satu pancipta
didatangkan hagan amanah awan kawajipan
awan ujian diparlihatkan murtabat dan golongan

Anak-anakku, sunyaan kita bakula
napakah sasama kita bakalahi babununan
ca am parangi ha kaganasan nang mamusnahkan
salamatkan kulaan-kulaan kita sakuat tantangan

Anak-anakku! Sunyaan kita bakula
nang akhirnya dibulikkan ka satu kajadian dan
panciptaan
sunyaan hagan dibagie panilaian awan pambalasan
di sana pang kita pinanadu hakikat wajah kaabadian!

- Khamis 3hb Syawal 1427H
- Oktober 26, 2006


KASIHNYA UMA
(matan zahir kadunia sampai kahujung hayat)

Sataguk kasihnya uma
inya sagumpal kakuatan
marasap ka urat sarap
maharung laut kahidupan
panuh cabaran

Kasih uma haruman kasturi
kasihnya wangian mawar
kasihnya aruman candana
manyigarkan kahidupan
satiap datik awan garak
dimuhara zaman

Sataguk kasihmu uma
salautan karindangan
badatik di kalbu
sasakali bajauhan
imbahnya badakat
mailah ombak awan pasir
ilah siang awan malam

- Oktobar 8, 2006M
- 15hb Ramadhan 1427H


MAKAN

Bamula hidup awan makan
akhir hidup awan makan
bamula jadi awan makan
jadi hidup makan sakit mati

Lain siang lain malam
lain orang lain makan
makan hagan hidup
hidup hagan makan
nang guring makanan si jaga

makan makanan lumrah alam
pandai makan pandai simpan
makan curi handap rezeki
makan suap nagara bankrap

Damintu ai wasiat tatang makan
makan angin bawalah bini
makan hati bini bukah
tamakan budi gadai bodi

Makan kawan rosak pasahabatan
makan jalan punca kamalangan
curi makan bulan Ramadan
makan anak sumbang mahram

Makan boleh sabarang makan
biar salah makan dari salah lisan
kuat makan tambah barat badan
makan bulan luput kiraan
habis manis sampah dimakan
putus makan bunuh kawan

Makan baadat kalam makrifat
makan basopan suluh budiman
makan hagan hidup
hidup hagan mati
makan sabalum dimakamkan
_________________
* sajak nukilan & alih ka Banjar

- Ahad, Julai 23, 2006
- 27hb. Jamadil Akhir 1427H


AMBUN. HUJAN, MANDUNG AWAN PANAS
(sabuah katantuan nang udah diatur oleh Allah S.W.T}

Ambun manitis
manyamankan rarumput
di malam galap

Hujan nang turun
mambasahi bumi ngini
bisa ai juwa mambanjiri
baah halaman kaparas lintuhut
mungkin juwa sampai ka paras pinggang

Mandung nang datang
kada ai bajanji
mampu ai datang dan bulik
kada ai manitiskan apa-apa

Tagal....hangat babahang
akan manjadi tatamu juwa
walau pun hujan awan mandung
saling bagilir
malahan ianya munkin
manggarsangkan tanah ngini
nang hanya manarima
walau kada tatanggung
karana
katantuan sabuah kahidupan
adalah kuasa-NYA

- 25hb Jun 2006M
- 29hb Jamadil Awal 1427


PARUNA AWAN ASLI
(warna-warna kaindahan nang santiasa mangalilingimu)

Basurah ai kawo ka ako
tantan hidup
warna-warna kaindahan
nang santiasa mangalilingimu

Bacarita ai kawo
tantang janji-janji
nang santiasa ditabur
samata-mata karana kacantikan
kawo sangat sanang sunyaannya

Taga damini
kawo basurah bacarita
awan saribu kangalihan
banyu mata mangalir ka pipi
maharungi sadih kadukaan
dalam dirimu

Ujarmu
warna kaindahan,
janji-janji ngintu
hanya kapalsuan
kacantikan sudah hilang,
kasucian sudah takorban
pancaran basari tagadai
juwa harga diri!

Talalu capat balaku
awan makna hidupmu
nang manjadi kabanggan
manjadi kaganangan
awan kawo damini
ilah bunga palastik
hilang lanyap
satu kaaslian

- Jun 18, 2006M
- 21hb Jamadil Awal 1427H


PANGALAMAN HIDUP
(hari ni, esok....kita lalui)

Kakadang
aku marasakan
hidup ngini sabuah lautan
bagalombang ganas
dan ada waktu-waktunya
tarasai damai dan tanang

Aku mamalok kahidupan
nang karap kaciwa
maniti hari ka hari
awan pangalaman kapahitan
usia masa halam
manyasahi zaman tuha
basama kagalisahan
hidup nang pilu

Hari esok awan satarusnya
marantangi kaadaan
akan ku lalui sunyaannya
basama adunan sajuta pangalaman
masa lalu
awan katika langkah teratur
tasilap dan manyimpang
dari rancana asal
mangarti ai aku
gamitan dari mu
pangalaman hidup!

- Ahad,Jun 11, 2006
- 14hb Jamadilawal 1427


BATANGGUNGJAWAB

Jagan ganalkan anak-anak
awan pamusuhan
kaina inya rami
bakalahi
nikmat

Jangan ganalkan anak-anak
awan panghinaan
kaina inya
sasalkan diri

Jangan ganalkan anak-anak
awan calaan
kaina inya asyik
mamaki hamun
sapanjang jalan

Jangan biarkan anak-anak
awan camuhan
kaina inya manjadi
randah diri
kada hingkat
badikari

Ganalkan hidin-sidin
awan sabaik-baik
palakusn
kaina hingkat
managakkan kaadilan

Ganalkan hidin-sidin
awan tolarensi
kaina hidin-sidin parolrhi
katahanan diri

Ganalkan hidin-sidin
awan dorongan
kaina hidin-sidin
yakin parcya ka diri sandiri.

Ganalkan hidin-sidin
awan kasih sayang
awan parsahabatan
pastinya kaina
hidin-sidin tamui
cinta dalam kahidupan
sabab anak-anak
adalah parmata
kada tanilai
harganya!

- Mei 28, 2006M
- 30hb Jamd'akhir 1427H


KAHILANGAN
(tarasa bila kita kada dikalilingi kawan rakat)

Hujan garimis matan tadi
tarasa mangaburi kaca tingkap

Di luar
saikong burung marpati
saikongan maradah awan sanja
lalu hilang dalam kabut pakat
muha muram musim hujan ngini
dalam kadinginan

~~~~Langit kada bacahaya
~~~~angin kahilangan tuju
~~~~pohon kahilangan daun
----alam kahilangan warna

Di dalam
batingkut maasing diri
hati dibakar bara sunyi
sandu dimamah unggun rindu
hati rasah mananti
pada satu kahadiran
kadatangan

Sabujurannya
aku kahilanganmu!

- Ahad, Mei 7, 2006M
- basamaan 9hb Rabi'Akhir 1427H


DIBAWAH HANGAT MATAHARI

Dibawah hangat matahari
bibinian batudung kapala
tangan-tangan nang mangarat padi
muha basari
lilihan karingat murni

Dibawah hangat matahari
takurihing kada pinandu kalinguan
awak kada mangira kakajaman matahari
tangan-tangan manyabit kagambiraan

Tangan-tangan manyabit tungkul padi
bayangan manggamit impian kamakmuran
riangnya kahidupan dan karukunan
mawarisinya katurunan ka katurunan

Tangan-tangan manyabit tungkul padi
bayangannya manggamit kamakmuran dan impian
riangnya kahidupan dan rukunnya pakampongan
mawarisinya katurunan ka katurunan

Dibawah hangat matahari
babinian batudungan kapala
marasaii danyut jantung sidin
awan cintanya pada malam
dan bumi nang tarus
manabur bakti!

- April 30, 2006M
- 2hb Rabiulakhir 1427H


KAITULAH
(...diakhir zaman ngini!)

Kaitulah
lazim dapat kita saksikan
ibu* hayam akan bakoriak
manyaruie anaknya
walau hanya dapat sabigi padi
tatap satia malabuhkan
kalambu sayapnya*
hagan malindunginya

Kaitulah juwa
anjing awan kucing
maukang awan mancakar
amun anaknya diusir
ngintu sifat si uma
kada suah dilanda
paubahan waktu

Damintulah
atas ngaran kamajuan
kita karap batamuan
dan kita manyaksikan
manusia maninggalkan anak
hadapan rumah dan masigid
dalam tong sampah atau lubang jamban
dalam kotak atau tangah bandang
malah dipinggir jalan raya
saorang atau sapasang
ada nang magun banyawa
ada nang sudah mati

Kaitulah
naran, memang labih binatang?
di akhir zaman ngini
manusia kapupusan
cinta halus rasa
kasih sayang!

- Ahad, April 16, 2006M
- 17hb Rabi'ul Awal 1427H


SAEKONG TIKUS

Hari tu dipinggir sungai
aku malihat surang kakanakan
mambawa sabuah parangkap
didalamnya ada saikong tikus
nang udah tajarat

Udahnya lalu
inya manyalahkan unggun kartas
maka parangkap ngintu pun
dibakarnya
di atas api nang manyala

Umai yai, saikong tikus
ari tu matilah ianya
dalam satu tragedi
nang sampai damini
magun kakal dalam ingatanku

Saikong tikus
surang manusia
di sabuah sungai
pada hari tu

Hingga kada tahu aku
sapa nang patut disalahkan
sama ada
manusia musuh tikus
atawa tikus musuh manusia
sama ai juwa
taparokoi kaduanya

- April 9, 2006M
- 10hb Rabiul Awal 1427H


PARADOKS
(kanyataan nang bacanggah tagal mangandung kabanaran)

Dunia ngini panuh paradoks
nang manjadi kada mungkin
mustahil hingkat balaku
diharapi taulehi, tagal
kada taolehi

Siapa manyangka
mithalanya kawo dahulunya
asyik mandangar syarahanku
pada suatu waktu
di sabuah ruang
aku baada dihadapanmu

Awan kakhusukan juwa
umpat mandangar kuliayahmu
mantafsir, manduga, manyindir
sabagai mahasiswa
nang tuha pada usia

Damintulah hidup ngini
rupa panuh awan paradok
sunyaannya hingkat balalu
kada sapa hingkat manduga
INYA haja nang Maha Mangatahui

- Mac 26, 2006M
- 26hb Safar 1427H


MANUNGGU DI TANGGA
(manatap hari nang datang, sinar harap nang dingin)

Angin patang nang sayup
singgah di muha lawang
umai ai nyamannya
di daunan hidup
manggamit riang

Lajunya waktu
masa balalu
warna dan kaindahan
manatap hari-hari nang datang
sinar harap yang dingin

Angin umpat manyapa
singgah ditingkap tarbuka
kain langsirmu
baombak lambut
wangi

Patang ngini
tingkap tabuka luas
angin bariak
manarpa

Esok
mantari lambut
awan bulan gabu
manunggu
ditangga

- Ahad, Mac 5, 2006M
- 5hb. Safar 1427H


MADRASAH
(kapada ayahda almarhum hj mohd ichi, maninggal 1950han)

Sabuah madarasah nang kada lagi
dikatahui anak-anak damini
bangunannya hanya hingkat
dilihat digambar kusam
tihang nibong hatap
awan dinding nipah

Disana bagantungan
kananganku waktu halui
abah bagalar Tuan Guru
Imam Mesigid, sapantarannya
Katuha Kampong, Guru Basar
dibarikan panghormatan
anak-anak buah

Banyaknya anak murid
hanya habar muntong ka muntong
motor BSA hadiyah anak buahnya
minta ilangi amun kasawatan
mulianya barataan
kada taucapkan

Madrasah ngintu
sabuah panampatan ilmu
panyibar agama dan dakwah
rakyat, anak buah kada babiza
caria, gigih basama
hanya karana Allah

Nostalgia
sabuah kahidupan
masyarakat baagama
dunia ilmu pangatahuan
maniti dalam ingatan
damini awan halam
kada pabizaan!

- Februari 24, 2006M
- 25hb. Muharram 1427H


NEGARA NGINI AMAT PARUNA
(napakah kita hagan maniring, managuk liur haja)

Sabujurannya aku maklum
negara ngini taamat paruna
taga kanapa batompok
layu sigarnya dabunga
managok rasa madunya
sisanya likit digigi

Aku sadia maklum
negara ngini amat paruna
taga kanapa ada pardu jahil
mambutakan kalupak mawar
mancarik hahalaian rumpai
calah kayu awan batu

Sabujurannya aku maklum
negara ngini talalu paruna
kanapa ada buluh runcing
mahiris hati baulam jantung
maasah pada gillette tumpul
noda isipati putih bakilat

Sabujurannya aku maklum
negara ngini talalu paruna
kanapa ada Cacak baaksi Buhaya
manyalongkar kahijauan barlian
manindas si anai-anai bajasa
di tanah busut asalnya

Samemangnya kalian maklum
nagara kita talalu paruna
taga kanapa tasasar
batu-batu kongkrit
basalut simeh rapuh!

- Ahad, 20hb Muharam 1427H
- barsamaan Februari 19, 2006M


DI UMUR AMAS
(bila sampai maumur amas, baubah mailah pasir dipantai, mata
 nang tarang jadi kaur, gigi sabuting-sabuting bagu
yangan)

Bila sampai maumur amas
baubah mailah pasir dipantai
mata nang tarang jadi kaur
gigi sabuting-sabuting
baguguran

Batis juwa barasa lamahan
amun badiri lawas kada katahanan
talinga juwa kada pati kadangaran

karasahan awan kagalisahan

Batis juwa barasa lamahan
badiri lawas asa handah rabah
taling juwa kurang kadangaran
fikiran lamah kalompanan
rasa rasah galisah
kada katahuan

Halam rambutnya hirang
damini jadi putih sunyaan
halam kamana haja handak tolak
bini dirumah kada wani managur
halam makan nginum apa haja
damini hingkat hanya bubur

Halam paruna batanaga harat
damini sunyaannya kada hingkat
halam "sahabat satiaku" ianya rukuk
damini awak kurus siang malam tabatuk-batuk
halam surahan maningas, kada hingkat ditagur
damini awak lamahan, ungkui, matanya mangkin kaur

Napaan dihijakan
awan siang awan malam
kada lagi hingkat babuat
takdir manantukan
doa dunia akhirat

- Ahad, 13hb Muharram 1427H
- Februari 12, 2006M


BULAN KADA TAJANGKAU MATAHARI KADA TAPAGANG

Bila kita ranung
bulan manyuluh dataran kadamaian
kita insaf awan kurniaan maha hibat
tantunya kada mampu kita jangkau
jauh apa nang tagambar diotak pikir
tarasa malu apa nang dilakukan

Bila kita manahan panahan matahari
awan tangan nang kardil kacil ngini
tabakar sunyaan rasa ganal diri
lalu kita sadar
ada nang labih hebat
nang kada mampu kita tandingi

Makanya tasadarlah
satu jiwa nang dahulunya parah
talanjang dalam kakufuran
manggauli darah-darah hirang
damini...
labih tanang
labih sanang!

- Ahad, Januar1 22,2006
- 22hb Zulhijjah 1426H


BASALISIHAN PARINSIP
(ka Kulaan kita nang babiza anutan)

Kakulaanku di dalam rumah Ilahi
jum kita bahanti salisih parinsip
iktikaf awan solat sahabis taqwa
kadakah kita mambaca niat nang sama?
hanya basapahaman sadikit condong
ka arah nang babiza

Amun kawo disubalah sana
hidin pulang ka subalah sini
aku kada mau
kita tanggalam dalam kajahilan paribadi
kada ai babiza hingga baubah wajah
atawa umpatan managakkan banang basah
kadakah junjungan Nabi insan nang sama?
salawat dan salam kada babiza

Kita sabujurannya dipamainka parinsip
kata calupar dan nista manjadi racun
mambakar emosi
maruntuh sabar
dalam babeza parinsip ngini
sunyaan kita sabujurannya tunduk
pada acu dan pujuk nafsu
tapadaya ka syaitan takutuk

Sudah hai kulaanku
jum kita barataan rapatkan saf
mahala ka jalan nang lurus
Khalik nang Maha Esa
kada dua kada tiga
hanya Satu

- Januari 15, 2006M
- 15hb Zulhijjah 1426H


DATANG HARI BANGARAN ESOK
(nang kita hadapi datangnya tahun 2006M)

Datangnya esok
hanyakan nang taapung ngintu
manurut arus di sungai usianya
laut hayat nang luas
hagan mambgienya
raung ombak
gatar galora
pusar galombang!

Datang esok
pada datik-datik
panuh dabaran
awan harapan manis
sabaiknya kita pulangkan
harum kapada bunga
sinar kapada malam
tulus kapada hati
waras kapada pikir
ikhlas kapada niat
murni kapada siasah

Datanglah hari
manuntie esok
daham dihanyakan
alam diancam
kacalaruwan!

- Januari 8, 2006M
- 8hb. Zulhijjah 1426H


BAAH
(kadinginan siang ka subuh)

Samalam
di jiti
malihat
sampan
camas

Sampan
baranai
maitihi
muha jiti
kahiranan
satumat

Dabur
ombak
barasa
mangkin daras....

Kaduanya bapandangan
bila langit
manibar hirang
awan ombak
samangkin karas
mahampas!

Hidin sidin gin
taut bapagangan
manunggu
sunyaan
kamungkinan

-Januari 2, Isnin, 2006M
- 2hb Zulhijjah 1426H


DISEMBER NGINI

Disember ngini
kita magun dicangkam
saribu satu pasoalan
dikiwa kananmu arus karakusan
awakmu hanya tabing-tabing kahidupan
nang pastinya tahu jawapan
imbah satahun bagalomang
bajuang mmanyasah kapastian

Napakah kawo
hagan babulik manyatakan
kagatiran laluan jalan kahidupan
nang balum lagi baakhir
awan nadi kabahagiaan
tagal damini disulami kasadihan
ambillah iktibar
dihujung pajalanan.

Disember ngini
baulang-ulang kawo manarangkan
hidupmu hanya dipanuhi
awan kagatiran
dan kauyuhan

- Ahad, September 4, 2005M
- 2hb Zulkaedah 1426H


SAJADAH
(tampat syunyaan pasrah pada kabasaran Allah)

Rukuk
dan sujud
katulusan
kacandarungan
pamikiran dan parasaan
nang pasrah tahadap fitrah
sunyaan kakuasaan Allah

Bumi ialah kajadian
sulaman jarum ibadah
nang akan manamukan
santuhan dahi dan tanah
pada sabuah hamparan
yang bangaran sajadah

Doa ucapan kudus
awan hati nang tulus
manumbusi bumbung langit
manggarak tafakur malaikat
baumbai maucapkan kabasaran Allah

Hidup mukmin
adalah solat
karana solat adalah
makanan rohani nang talihat

- Ahad, November 27, 2005M
- 25hb. Syawal 1426H


MAGUNKAH KAWO BAMAIN SARULING

Magunkah kawo bamain saruling
waktu udah talambat hagan bacinta
aku samangkin tarasa basalah
malayani godaan irama
lagu tasimpan dialur halus buluh
kaluar dari nafas saniman
diukir oleh bibir
diatur oleh jari
dilayang alunan angin
disahut ka dasar rasa.

Magunkah kawo bamain saruling
katika kampong samakin sunyi
bandang samangkin uzur
waktu jadi talalu mahal
hagan maniring hujan turun
maranung jalur sanja
mangutip manik ambun
mahidu aruman bunga.

Magunkah kawo maniup saruling
katika aku tarasa amat basalah
hagan malayani rindu padamu
di kota nang samangkin kusut
nang manganggur awan sakit jiwa
bangsaku dipacahkan oleh politik
kulaanku diancam bom-bom ganas
dunia udah talalu tuha dan parah luka.

Disinikah baakhirnya parcintaan kita
napakah zaman sadang manuntut
para saniman hidup di luar dirinya.

- Ahad, 20hb Syawal 1426H
- November 20, 2005M


SOLEHAH

Solehah, anak tunggal
ka sakolah awan basikal
pagiannya diantar umanya
tangah harinya bulik awan abahnya

Di sakolah Solehah banyak baisi kawan
di rumah, Solehah tinggal badiam surangan
mainannya awan kucing kasayangan
nyambil malihat tv, manulis buku ujian

Solehah sudah darjah tiga
tahunya barasa rami basakolah
balum tahu artinya ngalih susah
amun ganal kaina jadi suntingan bangsa

Solehah, anak tunggal
tolak ka sakolah awan basikal
paginya diantar oleh uma
tangah harinya bulik awan abahnya

- Ahad, November 13, 2005M
- 11hb. Syawal 1426H


RAMANG SANJA
(asa maramang maingatinya)

Sunyaannya jadi ramang
pada sanja ngini
memang
satumat tadi
ada sabuah kareta lambu
lalu dihadapan sana
di atasnya...surangan anak sakolah
awan saorang babini tuha
maniring ka arah sini
tagal
ingatan mailah handak
manyarahkan sunyaan pada
usia pangambara
samantara sanja
manipiskan petak cahayanya
manggulung lapisan awan
lapisan hari ka kaki langit
dan ramang pun
mambuka sutera hitamnya....

- November 6, 2005M
- 4hb. Syawal 1426H


MONOLOG RINDU HARI RAYA
( Amin, mungkin catatan ku ngini kada tabaca olehmu )

Walau dimana pun kawo
Amin, kawo kawanku
antara kita ada simpul ikatan
tumatan kawo tinggalkan
cuma di sini aku
mangkin sunyi
surangan

Kananglah masa lawas
waktu umuran masih kacil
dialur cetek kita maunjun kali
atawa balarian dibatas bandang
mamasang jarat burung pinggir balukar
imbah haja kawo bantu abah umamu
di sawah bandang milik kaluarga

Talalu jauh kanangan ngini, kawanku
pohon-pohon nang dahulu
sama-sama kita tanam
di pagi-pagi raya ngintu
damini buahnya ranum
malingit manis
hanya haganmu
Bulik ha!

Talalu jauh
kanangan ngini, kawanku
aku pun kada hingkat maingat
pohon-pohon nang dahulu
sama-sama kita tanam
di pagi-pagi raya ngintu
damini buahnya ranum malingi manis
inya haganmu. Bulik ha!

Kambalikan kariangan
kita badua ka mana-mana
kita basama dipagi raya
kita basurah basama
manyalungkar wadai sanguan
mamakan tangah saf solat
manghilang sabalum salamnya!

1hb. Syawal 1426H
November 3, 2005M


KOTA DESA NAGARA BANJAR
(maagak-agak ilah kahidupan nang sama di Malaysia)

Kainginan
nang sakian lawas
tapandam dan tapahat
kambara kota dan desa
datuk paninian nagara Banjar

Ku buka pata
malihat jalur dan garisnya
hagan maolehi katantuan
tagal talalu sadikit
ngaran dan jalur hubung
kota dan desa

Suah dihabarkan
kambara kakulaan
caritanya tantang kasangsian
dijamu panuh kara'ian
tagal buliknya
tinggal kain
saluar baju
sahalaian

Maafkan ulon
damikian kesah dihabarkan
montong ka montong kambara
lumrahnya....pakesahan tatap sama!

Puuuuhhhhh!
mudah-mudahan
kadalah kaitu

- Ahad, Oktober 23, 2005
- 19hb Ramadhan 1426HGAAK TUHA
(awak tuha, nasib nang manimpa)

Gaak tuha
diranting tuha
malihat banyu
hati awan jiwanya
hanyutan sunyaannya

Gaak tuha
magun rindukan
anak-anak kasayangannya
malang tajunam dijalan raya
awak dilirik ruda kurita
nyawa hilang dari jasadnya

Kada ida tangisan
kada ida rintihan
kada siapa nang tahu
nasib nang manimpanya

Gaak tuha
kadaida baritanya
damintulah kiasan
kapada kita manusia
bila pakuburan ditajak
dua batang nisan

- Ahad, April 3, 2005M
- 23hb Safar 1426H

*Gagak telah di pinda kepada Gaak tanpa izin
Barilaan.


NANG KU TAMUI
(hagan umanya nang malahirkan anak-anak ku)

Nang ku tamui
adalah jalan tarantang
timbunan kasihmu

Nang ku tamui
adalah padang tabantang
lautan rindumu

Di sini aku basurah
awan ilatmu

Di sini aku gin marasa
awan hatimu

Angin yang ku hirup
lambut awan halus
ilah usapan tanganmu

Warna alam nang ku tahu
jarnih awan santun
ilah pancaran matamu

Yang ku tamui
adalah
tumpahan budimu
mangalir padu
akrab lambut manuntun pajalanan

- Ahad, 2hb Safar 1426H
- Mac 13, 2005M


SUATU HARI NANG TADAKAT
(kaina hanyar manusia tahu)

Suatu hari nang tadakat
uma ai kaya apa jahilnya inya
kaya apa badusanya inya
kaya apa lalainya inya

Di hari ngintu
hanyar manusia sadar
kaya apa hinannya inya
kaya apa bungkaknya inya
kaya apa picaknya inya

Di hari ngintu
hanyar manusia faham
hanyar handak pinandu
apa artinya iman
apa artinya ibadat
apa artinya Islam

Di hari ngintu
hanyar manusia gilitiran
hagan dosanya di dunia
hagan seksa api naraka!

Magunkah manusia nang kada tahu?
atawa bapiragah kada tahu
wujudnya hari ngintu!

- 25hb Muharam 1426H
- Ahad, Mac 6, 2005M


BILA AKU KATUJU
BILA AKU KADA KATUJU

Bila aku katuju
akan ku kunyah
awan ramah tamah
dangan sanyuman
karana manusia bagiku
magun siuman
awan mataku malihat
kahidupan dunia ngini
putih dan barsih

Bila aku kada katuju
aku maasingkan diri
manyunyi surangan
awan tarus manghormati
karana aku pasti
orang nang kada sapandapat
magun baakal
mampunyai hati
awan parasaan

Dan bila
kita kada katuju
kada ai bamakna banci
juwa kada ai bamakna suka
sakalipun kita rela

- Ahad, Februari 26, 2005M
- 18hb Muharam 1426H


1 MUHARAM 1426H
(sampana kahadiran tahun baru Hijriyah 1426H)

Salamat tinggal
Zulhijjah
bulan ibadah
gawian haji umrah
Haji dan Hajah
di Makah

1hb Muharam
tahun 1426 Hijrah
muncul
manamui
muslimin muslimat
kanapa am murung
napa nang dirasani
asa kada salamat?

Nang kita cari
manuntie
nang kita barie
di mamaie
sunyaan
pambarian
dari
Ilahi

Di sana
kita tamui
habuan
atawa
sunyaan
kacalakaan

- 1hb Muharram 1426H
- February 10, 2005M


BAKIRA
(angka baangka ada ai nang bapirasat)

Naran nai
inya kada sawat batakun
kanapa dua kali dua
jawabnya sama dua tambah dua
sadangkan satu kali satu
labih kacil dari satu tambah satu
sama ai tiga kali tiga
labih ganal dari tiga tambah tiga

Tumatan dahulu lagi
hidin katuju angka kosong
satiap kali hidin maulah
dua tambah tiga kali ampat
kurangnya dua inya taingat
bila tajaga tatangah malam

Tatangah paninian garing
nini-laki kadaida di rumah
bakiyau nyaring ai Al-Marhumah
bacari suami tasayang
takdir awan ajal
milik Allah!

- Ahad, Mei 6, 2005M
- 26hb Zulhijjah 1425H


ELEGI* TSUNAMI
( sajak pilu ombak raksasa ganas tabaridmosar didunia)

Mayat-mayat
bangkai-bangkai
sunyaan nang banyawa
rumah awan harta banda
bakal kada ida gantinya
Elegi Tsunami

Tsunami karas-mu
maluncur awan marampuh
Indonesis, Malaysia, India
Thailand, Burma, Seri Langka
Nagara Salatan Asia Tanggara
umai! Kajamnya santuhan

Ratus ribu jutaan
mangsa-mangsa tarkorban
bawah rontohan timbunan
maheret sunyaan kasangsaraan
ilah kadaida panghujungnya

Dalam iman dan bakti
redha patuh dan syukur
dalam ujian mananti
hanya Tuhan tampat
sunyaan kambali

- Jumahat,Disember 31, 2004H
- 19hb Zulkaedah1425H
_________________________

*Elegi: Sajak pilu dalam suasana kesedihan.
*Tsunami: Sajenis ombak besar yang meluncur laju dan ganas.
SAMANGKIN JAUH

Ku itihi
dikalilingku
hari ka minggu
bulan ka tahun
makin banyak motokah
samangkin ramai manusia

Tahun ka tahun
manusia samangkin
manyasah dan disasah
kada lagi mangulih
kabalakang kanan kiwa
awan mambari salam
jadilah samangkin jauh
kada pinandu lagi
sasama sandiri

Pangaruh jantara
awan dangung suara
curitan paparan media
samangkin jauh manalan
kadaida lagi ucap salam
atawa managur sapa

Mujur nang datang
ngari taruknya kajadian
salajuan carminnya diturun
" Umai yai! Ngarinya diluar! "
kada hingkat
Kada sawat manunggu
tarus maluncur laju!

- Ahad, Jun 27, 2004M
- 9hb Jamadil Awal 1425H


AMPAT ANGKANYA

Ujar khabar
dahulu
inya urang sugih
bahati mulia
pamurah
taganya
imbah kamatian anaknya
rumahnya kasulukutan api
makanya damini
inya jadi gila
sasau
imbaham
kadai nomor ekor*
jadi rumahnya

Pangunjung
paminat ekor
sabalum
bali nomor ekor
mawo kada mawo
kana bayar tol
lima puluh sen surangan
tatulis
dicarikan kartas
mailah cacing ha
ampat angkanya!

- Ahad, Jun 20, 2004M
- 2hb Jamadil Awal 1425H


MAHITUNG DARITA
( orang tua kehilangan kaseh anaknya )

Inya duduk ditangga
hitung satu dua tiga
inya tugul mangira
batuk-batuk darita
Subuh ka sanja!

Inya badiri bapaluh
ampat lima anam tujuh
-anaknya kada patuh
tajaramba awan tasaliuh
awaknya ringkut uyuh!

katika inya sambahyang
lapan sambilan sapuluh
daritanya dihitung ditimbang
sampai ka Subuh!

Baik hati budi bicara
tulang duit kada bakira
sabalas duabalas tigabalas
kada ai hagan minta dibalas
napakah nasib kaitu tawasnya
si ayah dimaki hamun dan dinesta!

- Ahad, Jun 13, 2004M
- 24hb Rabi'ul Akhir 1425H


TAMINTANG
( mengharap nasib baik berlaku kebetulan )

Tamintang
barapa harga tamintang
bila kawo manghandaki
atawa kawo dikahandaki
timba handakmu dituang
ka banyu kaparluanmu

Tamintang
inya adalah mutiara
cahayanya manumbusi
dibanak karas pikiranmu
antara saribu hanya sabuting
sabuting ngintulah haganmu

Tamintang
barapa harga tamintang
bila kawo udah taparangkap
sabab sasaat amun kawo tasilap
talaga karusuhanmu manyinduk
banyu nilai harga kamanusiaan

Tamintang
wajib kawo jawuhi
tajamnya manumbusi
kabal rasa awan logik akal
antara baribu hanya sabuting
sabuting ngintu pang batmu!

- Ahad, Mei 23, 2004
- 3hb Rabi'ul Akhir 1425H


MANANGISLAH INYA
( kada ida simpati hagannya )

Manangislah inya
mananggung nasib suratan
malang manimpa basilih ganti
hidup kada tahu mahala tuju
kadaida sapa simpati

Manangislah inya
malihat orang basuka ria
hidup saadanya kada barupa
muha buruk ilmu laginnya
sapakah nang suka?

Manangislah inya
layari hati nang kardil
tumbuh banih jiwa nang kacil
batarusan inya dikindong
tarus-tarusan didudui

Manangislah inya
layak banar inya manangis
karana dunia ngini baginya
kada ai haganya!

- Ahad, Mei 16, 2000M
- 26 Rabi'ul Awal 1425H


HIJRAH
( baalih, batukar wadah )

Manusia wajar
dibulikkan kamuliaannya
sujud malalui Padatuan Adam
nang mawajarkan kalabihan
makhluk Tuhan manusia

Satalah disasatkan
zaman kurun ka zaman
diluar kamampuan manusia
abadi bagai barang taruhan
bangkai nang banyawa

Kambalilah kapada
makna yang mambeza
nang tararah hanya manusia
bujur amalan niat saikhlasnya
bagawi baiman mantap tatap
sabalum maubah arah
pajalanan

Hijrahlah
batukarlah!

- 12hb Rabi'ul Awal 1425H
- Ahad, Mei 2, 2004M


PASAN NINI'

Ilmu ngintu
ianya harta
paling baharga

Ujar nini' lagi
amon kawo ba'ilmu
kawo kada tasasat
dalam pakat hutan
walau kompasmu hilang

Kawo
kada akan lamas
dibawa arus lautan
bila kapalmu karam

" Cu!........
ilmu itu kompas
ilmu itu kapal "

- Ahad, April 25, 2004M
- 5hb Rabi'il Awal 1425H


TITIS-TITIS GARIMIS
(pohon gatah kahilangan santuhan)

Titis-titis garimis
ilah bilah-bilah lambing
manumbak tangkai jantung
ka pohon-pohon gatah tuha
daun-daun nang layu karing

Kamudian manitis
mancairkan darah putihnya
mamanuhi titisnya ka baldi
harga mandua puluh sen pun
mustahil hingkat dialirkan
dari pangkal ka turihan nang
babaur titis habang ka banyu mata

Titis-titis garimis
samangkin labat jadi baah
batakongan di kalopak mata
mangalir dipipi muha kandur abah
sasakali hati nang karas dagil pun
tagamam manakuni diri ka taqdir?

Titis garimis manjadi hujan
banyu dilangit tumpah ka tanah
orang sanang hidupnya carah mewah
hidin-sidin nang payah samangkin rasah!

- Ahad, April 11, 2004
- 21hb Safar 1425H


KARINDANGAN
( saparti maminta-minta kahadirannya )

I

Amun karap
~~~batamuan
~~~kada tarasa manisnya
tapi,
~~~bila bajauhan
~~~tarasa kahilangan
umai yai
~~~saparti maminta-minta
~~~kahadirannya!

II

Maitihi muha
~~~disakaping gambar
~~~hati badabar
atau
~~~sabaris ayat
~~~dimuha surat
umai yai
~~~tarasa banar
~~~indahnya nikmat!

Tahukah kawo Otohnya?
~~~ngintu ngarannya
~~~karindangan!

- Ahad, April 11, 2004M
- 21hb Safar 1425H


DI DUA WAJAH
( bangis dan manis : Damini hanya wajah-wajah manis! )

Angin~~~~
bagaimanakah akan
ku tafsirkan rahsia dasirmu
kakadang ilah santuhan bunga
kadangkala karas mamunggal pohon
di bumi tanah pusaka kami

Kalambutanmu adalah
kalambutan nang manyigarkan
makna dari murninya kasih sayang
mangusik awan manggatarkan
tarpukaunya sagala parasaan

Kakarasanmu adalah
kakarasan yang mambanamkan
bangis rakus panuh kakajaman
mangoyak rabak manghancurkan
tamadun di bumi kamanusiaan

Angin~~~~
di dua wajahmu
kaya apa hagan
kutafsirkan rahsia dasirmu
kakadang bagai siulan bayu
kadangkala bagaikan halilintar
kawo nodaie tamadun kamanusiaan!

- Ahad, Mac 14, 2004
- 22hb Muharram 1425H


Home :: Kulaan Siber :: Koleksi Sastera :: Album Kulaan :: Guestbook