Make your own free website on Tripod.com

Klik di sini untuk masuk! (Click me to enter!)
Bahari Macal
Damini Magunai

....Ungut-ungut Burung Pialang...Ungut-ungut Bapadah Gareng.....Umbak Tsunami...Umbak Ulahan..Hee..he..he.. Siti......